پنل توسعه دهندگان

توسعه دهندگان گرامی ،تیم سیبو در حال تکمیل پنل کاربری مخصوص توسعه دهندگان میباشد ، در حال حاضر برای انشار اپلیکیشن خود در سیبو اطلاعات اپلیکیشن خود را به آدس info@sibou.ir ارسال نمایید

پ . ن : قابل توجه توسعه دهندگان گرامی به منظور انتشار اپ شما در سیب استور نیاز است تا تصویر زیر در سایت شما منتشر گردد و پس از انتشار اپ در استور از طریق تصویر به اپ شما در سیبو استور لینک شود.

 

اپ استور ایرانی سیبو

footer shape